SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Årsmöte på SFTK tisdagen den 28/3 2023
2023-03-06 21:28

Kallelse till årsmöte i Skanör-Falsterbo TK!

Dag:Tisdagen den 28 mars
Tid: 20:00
Plats: Falsterbohallen

 

Under LÄS MER nedan hittar du:

  • Dagordning
  • Årsberättelse för 2022

Välkomna !

Dagordning

§ 1       Årsmötets öppnande

§ 2       Val av ordförande för årsmötet

§ 3       Val av sekreterare för årsmötet

§ 4       Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 5       Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 6       Styrelsens årsberättelse

§ 7       Revisorernas berättelse

§ 8       Fastställande av årsredovisning

§ 9       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

§ 10     Avgift för medlemskap för kommande verksamhetsår

§ 11     Behandling av motioner

§ 12     Val av ordförande för klubben under nästa verksamhetsår

§ 13     Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 14     Val av revisor och en revisorssuppleant

§ 15     Val av två ledamöter till valberedningen

§ 16     Årsmötets avslutande

 

 

 

Styrelsens årsberättelse 2022

 

Omvärldsläget 2022 har även detta år bjudit på olyckliga överraskningar. När förlamningen efter pandemin äntligen släpper drabbas Europa av krig med dramatiska direkta och indirekta konsekvenser för hela vår omvärld. Genom avtalet med kommunen klarar klubben sig utan att exponeras för extrema energiprisökningar men vi får vara beredda på att ökade omkostnader för våra medlemmar kan få effekter även på klubben. På den positiva sidan kan vi stolt informera om att vi kunnat hjälpa ukrainska flyktingbarn med tennis och aktiviteter i klubbens regi.

På lokal nivå konstaterar vi att det varit ett valår och det viktiga samarbetet med kommunen har lett till ny och fortsatt god dialog.

 

I inledningen av 2022 hade vi tyvärr en nedgång i antalet barn och ungdomar i vår tennisskola. Men genom ett målinriktat arbete har vi lyckats vända trenden och var vid utgången av året och inför det kommande verksamhetsåret tillbaka på en bra nivå med ungefär 250 barn och ungdomar aktiva i vår tennisskola.  Dessutom har vi ett 70-tal i vuxenträning vilket är en tydlig ökning ifrån föregående år. På vår sommartennisskola hade vi ca 85 barn per vecka i 5 veckor vilket var något mindre jämfört med 2021, som var ett toppår pga pandemin. Vi genomförde för första gången en padelskola under våren på våra nya padelbanor och under sommaren hade vi 20 barn per vecka i 5 veckor i Padelträning vilket var i nivå med föregående sommar. Detta trots att vi ser en generell nedgång för padeln i stort.

Vi kunde tyvärr inte genomföra vår inomhusturnering Näset Junior Open p.g.a av fortsatta pandemirestriktioner. Våra serie-lag, Herrar 45 och Herrar 55, tog sig till hedrande SM-finalplatser. Antalet medlemmar är 745 (varav 602 är juniorer) vilket är ungefär i nivå med tidigare år.

 

Vi har välkomnat två nya medarbetare i vår tränarstab, Cissi Hellström och Joakim Henriksson, som bidragit till verksamheten på ett fantastiskt sätt.

 

Styrelsen har genomfört 8 styrelsemöten under verksamhetsåret och en hel del arbete har gjorts däremellan. I inledningen av verksamhetsåret gjordes en medlemsundersökning som vägledning i det fortsatta styrelsearbetet. Som stöd till klubbchefen formerades tre arbetsutskott med särskilt fokus på Anläggning, Träningsverksamhet samt Aktiviteter vilka snabbt hittat sina roller med många uppskattade initiativ.

Det har lagts mycket tid och arbete på planering av kommande åtgärder vilka vi tillsammans ser fram emot att se konkretiserade under året som kommer.

 

Beläggningen på våra nya padelbanor har tyvärr varit lägre än planerat men tack vare årets höga deltagande i andra aktiviteter gör vi i år ett överskott med ca 100 Tkr, vilket ger oss ett eget kapital på ca 1612 Tkr.

Den relativt stora kassan kommer komma väl till pass för framtida satsningar samtidigt som den ger oss en långsiktig trygghet i dessa oroliga tider.

 

Vår vision är att SFTK är en levande och inkluderande tennisklubb som det skall vara roligt att spela på och besöka, som våra medlemmar skall känna stolthet över att vara med i och våra tävlande få lov att representera. Vårt mål är att kunna ta hand om ungdomar som vill tävla och satsar därför på en bred ungdomsverksamhet som kompletteras med vuxenträning.

 

Som ordförande vill jag tacka alla anställda, styrelsemedlemmar, sponsorer och övriga medlemmar som genom insatser och engagemang bidragit till ett riktigt bra tennis-år.

 

Joacim von Bodungen

/ Ordförande


Nyhetsarkiv
Aktivitetskalender 20232023-03-01 21:35
Kodlås entrédörr2020-10-19 13:02
Tävlingsrapport juni2020-06-29 15:29
Vinst i Dubbelcupen2018-09-25 20:39
Stabil vinst av Victor 2018-09-03 16:40
EuroElite tjejläger2018-06-13 18:56
Nya tävlingsresultat2018-06-13 18:42
SM-Brons till Emma Lindh2018-04-09 10:47
SM-Guld till Herrar 452017-08-16 08:56
 
Sponsorer & Samarbetspartners
SFTK på Facebook
Väder

klart.se