Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE!
2019-02-28 12:42

Kallelse och dagordning till

Årsmöte för Skanör-Falsterbo Tennisklubb

Dag: Tisdagen 19 mars 2019
Tid: kl 19:00 

Plats: Falsterbohallen (Skanör-Falsterbo TK)

Dagordning: Tryck på Läs mer nedan

Välkomna !

§ 1       Årsmötets öppnande

           

§ 2       Val av ordförande för årsmötet

           

§ 3       Val av sekreterare för årsmötet

           

§ 4       Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll

           

§ 5       Fråga om mötets behöriga utlysande

           

§ 6       Styrelsens årsberättelse

     

§ 7       Revisorernas berättelse

           

§ 8       Fastställande av balansräkning

           

§ 9       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

           

§ 10     Avgift för medlemskap för kommande verksamhetsår

           

§ 11     Behandling av motioner

           

§ 12     Val av ordförande för klubben under nästa verksamhetsår

           

§ 13     Val av styrelseledamöter och suppleanter

           

§ 14     Val av revisor och en revisorssuppleant

           

§ 15     Val av två ledamöter till valberedningen

           

§ 16     Årsmötets avslutande

           

 


Nyhetsarkiv
Kodlås entrédörr2020-10-19 13:02
Tävlingsrapport juni2020-06-29 15:29
Sommartennis juniorer!2019-07-01 00:14
Vinst i Dubbelcupen2018-09-25 20:39
Stabil vinst av Victor 2018-09-03 16:40
EuroElite tjejläger2018-06-13 18:56
Nya tävlingsresultat2018-06-13 18:42
SM-Brons till Emma Lindh2018-04-09 10:47
SM-Guld till Herrar 452017-08-16 08:56
Sommartennis 20172017-07-13 12:31
Träning i Skanör2015-09-07 09:53
 
Sponsorer & Samarbetspartners
SFTK på Facebook
Väder

klart.se