Välkommen!
Välkommen till Skanör-Falsterbo TK
ÅRSMÖTE !
2018-02-28 10:44

Kallelse och dagordning till

Årsmöte för Skanör-Falsterbo Tennisklubb

Tisdagen 20mars 2018 kl 18:30 i Falsterbohallen

 

Välkomna !

 

 

 

§ 1       Årsmötets öppnande

           

§ 2       Val av ordförande för årsmötet

           

§ 3       Val av sekreterare för årsmötet

           

§ 4       Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll

           

§ 5       Fråga om mötets behöriga utlysande

           

§ 6       Styrelsens årsberättelse

     

§ 7       Revisorernas berättelse

           

§ 8       Fastställande av årsredovisning

           

§ 9       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

           

§ 10     Avgift för medlemskap för kommande verksamhetsår

           

§ 11     Behandling av motioner

           

§ 12     Val av ordförande för klubben under nästa verksamhetsår

           

§ 13     Val av styrelseledamöter och suppleanter

           

§ 14     Val av revisor och en revisorssuppleant

           

§ 15     Val av två ledamöter till valberedningen

           

§ 16     Årsmötets avslutande

           

 

Julerbjudande!
2017-12-05 10:55

Under jullovet kan vi erbjuda privatträning med klubbens tränare för 500:-/timme

(ordinarie 750:-/timme).


Tider och dagar som går att boka är måndagar, onsdagar och fredagar 15-20.


Priset 500:-/timme oavsett om ni är ensamma eller bokar i grupp.


Bokningar görs på andre@sftk.org


Sista veckorna på terminen!!!
2017-12-05 10:32

Sista träningsdagen på höstterminen är lördagen den 16:e december.


Vårterminen startar måndagen den 8:e januari.


Tränarna och kansliet önskar alla en god jul och gott nytt år.

SFTK Masters har startat!
2017-10-10 13:41

Förra veckan drog SFTK Masters igång.


Masters är modernare version av klubbstegen där deltagarna utmanar varandra under hela hösten med ett slutspel med fina priser i december.


Vi uppdaterar förändringarna i stegen så fort som möjligt, både här på hemsidan och i hallen.


Regler


Masters Division 1


Masters Division 2

Anmäl er till VuxenCamp under höstlovet
2017-10-09 13:20

Under höstlovet anordnas två träningsläger för vuxna. Måndagens läger har temat matchspel medan lägret torsdag och fredag har temat teknik.


Mer information om lägren

Anmäl dig här

Nyheter från våra grupper
Tennis Barn 4-6 år, 06/07 18:15 
Tennis Camp Vuxen, 29/05 16:37 
Tennisskola Anmälan 2017/2018, 28/06 08:16 
Tennisskola Anmälan 2017/2018, 07/09 10:27 
Tennisskola Anmälan 2017/2018, 04/09 16:50 
 

klart.se

Sponsorer