SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Skanör-Falsterbo Tennis
 
INLEDNING

Sedan grundandet 1948 har SFTK strävat efter att vara en aktiv del i ortens sport- och fritidsaktiviteter. Genom ett tätt samarbete med skolor och andra idrottsföreningar erbjuder vi ett viktigt komplement till barn och ungdomars fritidssysselsättning med målet att skapa ett genuint intresse för idrott i allmänhet och tennis i synnerhet.

Parallellt med detta uppmuntrar vi alla föräldrar och seniorer att vara delaktiga i att vi tillsammans skapar en aktiv och inkluderande klubb som verkar för tennisglädje och aktivitet såväl på som utanför tennisbanan och som verkar som förebilder för våra barn och ungdomar.

För att uppmuntra alla kategorier av spelare, i alla åldrar, lägger vi stort vikt vid att ha en kompetent tränarstab som kan locka de yngsta till att vilja “leka tennis” och stötta de äldre till att väga ta steget att tävla och representera den klubb som styrelse och medarbetare strävar efter att vi ska vara stolta över.

 

Falsterbo 2023-08-22

Joacim von Bodungen

Ordförande SFTK

VÄRDERINGAR

Kvalitet

En företagsam, och aktiv förening, där aktiviteter utformas för att skapa en gemenskap mellan åldrar och genomförs med hög kvalitet och kontinuitet. Alla initiativ ska väljas med omsorg och genomföras med hög kvalitet.

Utveckling

Med tennis i centrum ska klubben vara drivande i att inspirera sina medlemmar till att utvecklas, inkludera och med trygghet och glädje umgås.

Långsiktighet

Vi brinner för att investera i barns och juniorers utveckling. Vi vill skapa rätt förutsättningar för att de ska uppnå sin egen fulla potential inom tennisen där de får med sig verktyg som de kan nyttja livet ut.

VISION

SFTK:s vision byggs upp av våra värderingar som är ledstjärnor för hur vi agerar och fattar beslut.

 • Trygga och friska ungdomar med en positiv, utvecklande och aktiv fritidssysselsättning

 • Tennisspelande medlemmar på alla nivåer som stimuleras och utvecklas, och därmed har kul,

  trivs och mår bra

 • Ungdomar fostras till trygga idrottare, goda kamrater och samhällsmedborgare

RIKTLINJER OCH MÅL
 • Klubben ansvarar för att alla aktiviteter i SFTK:s regi bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö
 • Tennisundervisning som lär ut spelets teknik och grundregler samt betonar betydelsen av ”fair

  play”

 • Klubben representeras av lag i alla seriesystem.

 • Våra ledare präglas av engagemang och står för en positiv fostran på och utanför tennisbanan

 • Våra ledare har erforderlig utbildning, följer till stor del material framtaget av Svenska Tennisförbundet och Tennis Syd.
 • Klubben erbjuder en väl fungerande ungdomsverksamhet från bollskola till knatte- och juniorlag. Den ska kunna utveckla spelare till skånsk elitnivå, och engagera och utmana ungdomar så att de bibehåller intresset för tennis och klubben.
TRÄNARPOLICY
 • Tränare har adekvat utbildning för den åldersgrupp och spelarkategori man tränar
 • Föredömligt uppträdande: inspirerande, sportsligt och professionellt med vårdat språk på såväl

  träningar som matcher

 • Tränare närvarar vid klubbens tränarträffar, håller god kontakt med barnens föräldrar och är

  tydliga i kontakten med dem

 • Träningen är i första hand helt mobil-och skärmfri (såvida teknologin ej används

  för pedagogik eller administration).

 • Tränare undertecknar ett avtal med klubben om att man har tagit del av SFTK:s vision- och

  policyprogram och står bakom detta.

   

ATT VARA SPELARE I SFTK INNEBÄR ATT
 • man kommer i tid till träningar och matcher
 • man har en positiv attityd och lyder tränare

 • man kommer rätt klädd för aktivitet och väder

 • man använder sig av ett vårdat språk

 • man tar ansvar för varandra och är goda kamrater. ”Sportsmanship” och ”fair play” ska

  praktiseras

ATT VARA TÄVLINGSSPELARE I SFTK INNEBÄR UTÖVER OVAN PUNKTER ATT...
 • man är väl förberedd på plats för uppvärmning minst 10 minuter före speltid
 • man har ätit ordentligt och har packat hopprep, vatten, tilltugg och anteckningsblock inför varje

  träning

 • man meddelar sin tränare om man inte kan komma till träning

 • man redovisar en tävlingskalender för sin tränare, med en plan för deltagande i minst 3 lokala

  tävlingar per termin utöver klubbens egna tävlingar och seriespel

ATT TÄNKA PÅ SOM FÖRÄLDER I SFTK
 • Stöd ditt barn i alla situationer och hjälp barnet att finna motivation även om det går tungt. Positiv återkoppling till barn och tränare i samband med träning och matcher inspirerar och stärker
 • Fokusera på ditt barns attityd och inställning till att vilja utvecklas - inte på enskilda resultat

 • Låt tränare och ledare bestämma hur barnet ska träna och spela

 • Lita på tränarnas engagemang och kompetens, t ex genom att ge dem tillfälle att prata med

  barnen en stund direkt efter träning eller match

 • Dina åsikter och ditt engagemang är viktiga. Engagera dig gärna i vår föräldrakommitté, genom

  styrelsen eller för fram dina förslag och synpunkter direkt till klubbchefen, chefstränaren eller klubbens träningskommitté. Ditt engagemang i samband med seriespel och andra arrangemang för klubbens barn och ungdomar är av avgörande betydelse

 • Kritisera aldrig någon i samband med träningar och matcher och undvik offentlig kritik

 • Se till att ditt barn kommer väl förberedd (bra mat och i god tid) till träning och matcher

 • Visa uppskattning även till motståndare och domare

Detta program har tagits fram i samarbete med SFTK:s styrelse, klubbchef och chefstränare ht-23

Programmet ska uppdateras vid behov.

 

Adress:

Skanör-Falsterbo Tennisklubb Box 7
239 30 Skanör

Telefon:

040-47 10 10

Web / Facebook / Instagram:

www.sftk.org / Skanör-Falsterbo TK / skanorfalsterbotk20 E-mail:

sftk@sftk.org

Klubbchef:

Henrik Svärdenborn, henrik@sftk.org

Chefstränare:

Henrik Hellström, hellstrom@sftk.org

Ordförande:

Joacim von Bodungen, ordforande@sftk.org

 
Sponsorer & Samarbetspartners